Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων

 

Σαχτούρη 34, 26 222 Πάτρα

Τηλέφωνο 2610 318220 Fax 2610 313160

email: polytek@otenet.gr